Assegurances FEEC 2022

Preus de les assegurances federatives de la FEEC pel 2022. Recordeu que per norma general cal tramitar-les al compte de l’entitat (ES84 0081 0063 2000 0150 2751 / BSAB ESBB) estant al corrent de pagament de la quota del Centre Excursionista.

Cobertures i preus de les modalitats per a adults amb i sense habilitació FEDME (la modalitat Plus incrementa les prestacions en cas de mort). El primer quadre correspon als preus del darrer quadrimestre de 2021, i el segon a les cobertures:

Preus d’assegurances de menors: