Federat 2019

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha aprovat els preus de les llicències federatives pel 2019, que es poden tramitar a través del procediment habitual d’ingrés al compte del Centre (ES84 0081 0063 2000 0150 2751 / BSAB ESBB), sempre i quan s’hagi abonat prèviament la quota de l’any a l’entitat. Els quadres són els següents:

thumbnail of Preus-llicències-2019