Assegurances FEEC 2019

Preus de les assegurances federatives de la FEEC pel 2019. Recordeu que per norma general cal tramitar-les al compte de l’entitat (ES84 0081 0063 2000 0150 2751 / BSAB ESBB) estant al corrent de pagament de la quota del Centre Excursionista.

Quotes darrer quadrimestre 2019:

thumbnail of 48-2019 Circular FEEC – Preus llicències federatives últim quadrimestre 2019

Cobertures de les modalitats:

 thumbnail of Preus-llicències-2019