Assegurances FEEC 2017

Preus de les assegurances federatives de la FEEC pel 2017. Recordeu que per norma general, per tramitar-les al compte de l’entitat (ES84 0081 0063 2000 0150 2751 / BSAB ESBB).

thumbnail of 51-2016-circular-feec-pla-de-carnets-2017-preus-anuals-sub-18-i-majors-1 thumbnail of 51-2016-circular-feec-pla-de-carnets-2017-preus-sub-14-i-sub-17 thumbnail of 51-2016-circular-feec-pla-de-carnets-2017-preus-sub-14-sub-17-sub-18-quota-familiar-1